Osvětlení

Určete zdroj světla vybraného 3D objektu.

Ikona Osvětlení

Osvětlení

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku 3D objektu, zvolte kartu 3D efekty - Osvětlení.


Osvětlení

Určete zdroj světla objektu, jeho barvu a ambientní osvětlení. Můžete nastavit až osm různých zdrojů světla.

Zdroj světla

Poklepáním zdroj světla zapnete, poté zvolte barvu světla. Pokud chcete, je také možné nastavit barvu okolního světla výběrem barvy v poli Ambientní osvětlení. Zapnout nebo vypnout zdroj světla je možné také stisknutím mezerníku.

Ikona Světlo je zapnuto

Světlo je zapnuto

Ikona Světlo je vypnuto

Světlo je vypnuto

Výběr barvy

Vyberte barvu aktuálního zdroje světla.

Vyberte barvu v dialogu barev

Vlastní barvy nastavíte v LibreOffice v dialogovém okně Vyberte barvu, ve kterém můžete využít dvourozměrný obrázek nebo číselné zadání složek barvy.

Ikona

Stiskněte tlačítko Dialog barev na kartě Osvětlení dialogového okna 3D efekty.

Ambientní osvětlení

Výběr barvy

Vyberte barvu ambientního osvětlení.

Vyberte barvu v dialogu barev

Vlastní barvy nastavíte v LibreOffice v dialogovém okně Vyberte barvu, ve kterém můžete využít dvourozměrný obrázek nebo číselné zadání složek barvy.

Ikona

Stiskněte tlačítko Dialog barev na kartě Osvětlení dialogového okna 3D efekty.

Náhled

Zobrazí náhled změn světelného zdroje.

Použít

Klepnutím použijete na vybraný objekt vlastnosti zobrazené v dialogovém okně.

Ikona Použít

Použít

Aktualizovat

Klepnutím zobrazíte v dialogovém okně všechny vlastnosti vybraného objektu.

Ikona Aktualizovat

Aktualizovat

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Převést na 3D

Pomocí této ikony převedete vybraný dvourozměrný (2D) objekt na trojrozměrný (3D). Je možné také vybrat několik dvourozměrných objektů a převést je na jediný trojrozměrný. Chcete-li převést skupinu dvourozměrných objektů, je nutné nejprve seskupení vybraných objektů zrušit.

Ikona Převést na 3D

Převést na 3D

Převést na rotační objekt

Pomocí této ikony převedete vybraný dvourozměrný (2D) objekt na trojrozměrný (3D) rotační objekt. Je možné také vybrat několik dvourozměrných objektů a převést je na jediný trojrozměrný rotační objekt. Chcete-li převést skupinu dvourozměrných objektů, je nutné nejprve seskupení vybraných objektů zrušit.

Ikona Převést na rotační objekt

Převést na rotační objekt

Perspektiva zap/vyp

Klepnutím zapnete nebo vypnete zobrazení perspektivy.

Ikona Perspektiva zap/vyp

Perspektiva zap/vyp

Podpořte nás!