Stínování

Nastaví možnosti stínování vybraného 3D objektu.

Ikona Stínování

Stínování

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku 3D objektu, zvolte kartu 3D efekty - Stínování.


Stínování

Určete typ stínování, který se použije pro vybraný 3D objekt.

Režim

Vyberte metodu stínování, kterou chcete použít. Ploché stínování přiřadí jednu barvu jednomu polygonu na povrchu objektu. Gouraudovo stínování prolíná barvy mezi polygony. Phongovo stínování průměruje barvy každého pixelu v závislosti na pixelech, které jej obklopují, a vyžaduje nejvíce výpočetního výkonu.

Stín

Přidá nebo odstraní stín vybraného 3D objektu.

Ikona

3D stín zap/vyp

Sklon povrchu

Zadejte úhel mezi 0 a 90 stupni pro vrhání stínu.

Kamera

Nastavení kamery pro vybraný 3D objekt.

Vzdálenost

Zadejte vzdálenost mezi kamerou a středem vybraného objektu.

Ohnisková vzdálenost

Zadejte ohniskovou vzdálenost kamery - malá hodnota odpovídá "rybímu oku" a velká odpovídá dálkovým objektivům.

Použít

Klepnutím použijete na vybraný objekt vlastnosti zobrazené v dialogovém okně.

Ikona Použít

Použít

Aktualizovat

Klepnutím zobrazíte v dialogovém okně všechny vlastnosti vybraného objektu.

Ikona Aktualizovat

Aktualizovat

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Převést na 3D

Pomocí této ikony převedete vybraný dvourozměrný (2D) objekt na trojrozměrný (3D). Je možné také vybrat několik dvourozměrných objektů a převést je na jediný trojrozměrný. Chcete-li převést skupinu dvourozměrných objektů, je nutné nejprve seskupení vybraných objektů zrušit.

Ikona Převést na 3D

Převést na 3D

Převést na rotační objekt

Pomocí této ikony převedete vybraný dvourozměrný (2D) objekt na trojrozměrný (3D) rotační objekt. Je možné také vybrat několik dvourozměrných objektů a převést je na jediný trojrozměrný rotační objekt. Chcete-li převést skupinu dvourozměrných objektů, je nutné nejprve seskupení vybraných objektů zrušit.

Ikona Převést na rotační objekt

Převést na rotační objekt

Perspektiva zap/vyp

Klepnutím zapnete nebo vypnete zobrazení perspektivy.

Ikona Perspektiva zap/vyp

Perspektiva zap/vyp

Podpořte nás!