Geometrie

Upraví tvar vybraného 3D objektu. Můžete pouze měnit tvar 3D objektu, který byl vytvořen převodem z 2D objektu. Chcete-li 2D objekt převést na 3D, objekt vyberte, klepněte na něj pravým tlačítkem a zvolte Převést - na 3D nebo Převést - na 3D rotační objekt.

Ikona Geometrie

Geometrie

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku 3D objektu, vyberte záložku 3D efekty - Geometrie.


Geometrie

Určete vlastnosti tvaru vybraného 3D objektu.

Zaoblené hrany

Zadejte hodnotu, o kterou chcete zaoblit hrany vybraného 3D objektu.

Škálovaná hloubka

Zadejte hodnotu, o kterou chcete zvýšit nebo snížit oblast na přední straně vybraného 3D objektu.

Úhel otočení

Zadejte ve stupních úhel, o který se vybraný 3D rotační objekt otočí.

Hloubka

Zadejte hloubku vytlačení vybraného 3D objektu. Tato volba není dostupná pro 3D rotační objekty.

Části

Můžete změnit počet částí, které se používají k vykreslení 3D rotačního objektu.

Vodorovné

Zadejte počet vodorovných částí, které se použijí ve vybraném 3D rotačním objektu.

Svislé

Zadejte počet svislých částí, které se použijí ve vybraném 3D rotačním objektu.

Normály

Umožňuje upravit styl renderování 3D povrchu.

Specifické pro objekt

Renderuje 3D povrch podle tvaru objektu. Např. kruhový tvar se renderuje kulovitým povrchem.

Ikona

Specifické pro objekt

Ploché

Renderuje 3D povrch jako polygony.

Ikona

Ploché

Sférické

Renderuje hladký 3D povrch.

Ikona

Sférické

Převrátit normály

Převrátí zdroj světla.

Ikona

Převrátit normály

Oboustranné osvětlení

Osvětlí objekt zevnitř i zvenčí. Chcete-li použít okolní zdroj světla, klepněte na toto tlačítko a poté klepněte na tlačítko Převrátit normály.

Ikona

Oboustranné osvětlení

Oboustranné

Uzavře tvar 3D objektu, který byl vytvořen z čáry od ruky (Převést - Na 3D).

Ikona

Oboustranné

Použít

Klepnutím použijete na vybraný objekt vlastnosti zobrazené v dialogovém okně.

Ikona Použít

Použít

Aktualizovat

Klepnutím zobrazíte v dialogovém okně všechny vlastnosti vybraného objektu.

Ikona Aktualizovat

Aktualizovat

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Převést na 3D

Pomocí této ikony převedete vybraný dvourozměrný (2D) objekt na trojrozměrný (3D). Je možné také vybrat několik dvourozměrných objektů a převést je na jediný trojrozměrný. Chcete-li převést skupinu dvourozměrných objektů, je nutné nejprve seskupení vybraných objektů zrušit.

Ikona Převést na 3D

Převést na 3D

Převést na rotační objekt

Pomocí této ikony převedete vybraný dvourozměrný (2D) objekt na trojrozměrný (3D) rotační objekt. Je možné také vybrat několik dvourozměrných objektů a převést je na jediný trojrozměrný rotační objekt. Chcete-li převést skupinu dvourozměrných objektů, je nutné nejprve seskupení vybraných objektů zrušit.

Ikona Převést na rotační objekt

Převést na rotační objekt

Perspektiva zap/vyp

Klepnutím zapnete nebo vypnete zobrazení perspektivy.

Ikona Perspektiva zap/vyp

Perspektiva zap/vyp

Podpořte nás!