3D efekty

Určuje vlastnosti 3D objektů v aktuálním dokumentu nebo převede 2D objekt na 3D.

Pro přístup k tomuto příkazu...

poIkona 3D efekty

3D efekty


Geometrie

Upraví tvar vybraného 3D objektu. Můžete pouze měnit tvar 3D objektu, který byl vytvořen převodem z 2D objektu. Chcete-li 2D objekt převést na 3D, objekt vyberte, klepněte na něj pravým tlačítkem a zvolte Převést - na 3D nebo Převést - na 3D rotační objekt.

Ikona Geometrie

Geometrie

Stínování

Nastaví možnosti stínování vybraného 3D objektu.

Ikona Stínování

Stínování

Osvětlení

Určete zdroj světla vybraného 3D objektu.

Ikona Osvětlení

Osvětlení

Textury

Nastaví vlastnosti textury povrchu vybraného 3D objektu. Tato vlastnost je dostupná pouze po použití textury povrchu na vybraný povrch. Pro rychlé použití textury povrchu otevřete Galerii, stiskněte Shift+ a poté přetáhněte obrázek na vybraný 3D objekt.

Ikona Textury

Textury

Materiál

Změní barevnost vybraného 3D objektu.

Ikona Materiál

Materiál

Použít

Klepnutím použijete na vybraný objekt vlastnosti zobrazené v dialogovém okně.

Ikona Použít

Použít

Aktualizovat

Klepnutím zobrazíte v dialogovém okně všechny vlastnosti vybraného objektu.

Ikona Aktualizovat

Aktualizovat

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Převést na 3D

Pomocí této ikony převedete vybraný dvourozměrný (2D) objekt na trojrozměrný (3D). Je možné také vybrat několik dvourozměrných objektů a převést je na jediný trojrozměrný. Chcete-li převést skupinu dvourozměrných objektů, je nutné nejprve seskupení vybraných objektů zrušit.

Ikona Převést na 3D

Převést na 3D

Převést na rotační objekt

Pomocí této ikony převedete vybraný dvourozměrný (2D) objekt na trojrozměrný (3D) rotační objekt. Je možné také vybrat několik dvourozměrných objektů a převést je na jediný trojrozměrný rotační objekt. Chcete-li převést skupinu dvourozměrných objektů, je nutné nejprve seskupení vybraných objektů zrušit.

Ikona Převést na rotační objekt

Převést na rotační objekt

Perspektiva zap/vyp

Klepnutím zapnete nebo vypnete zobrazení perspektivy.

Ikona Perspektiva zap/vyp

Perspektiva zap/vyp

Podpořte nás!