Zdroje dat

Tato část obsahuje informace o procházení a úpravě databázových tabulek.

Přehled databáze

note

Na databázovou tabulku otevřenou v režimu návrhu není možné použít prohlížeč zdrojů dat.


Prohlížeč zdrojů dat

Příkazy pro prohlížeč zdrojů dat naleznete na liště Data tabulky a v místních nabídkách.

Výběr záznamů

Chcete-li vybrat záznam v databázové tabulce, klepněte na záhlaví řádku, nebo klepněte na záhlaví řádku a použijte kurzorové klávesy nahoru a dolů.

Následující tabulka popisuje, jak vybrat jednotlivé prvky v prohlížeči zdrojů dat:

Výběr

Činnost

Záznam

Klepněte na záhlaví řádku.

Více záznamů nebo zrušení výběru

Podržte a klepněte na záhlaví řádku

Sloupec

Klepněte na záhlaví sloupce.

Datové pole

Klepněte na datové pole.

Celá tabulka

Klepněte na záhlaví řádku se záhlavím sloupců


Nástrojová lišta Data tabulky (úprava dat tabulky)

Icon

Umožňuje vám upravovat, přidávat nebo mazat záznamy z databázových tabulek.

Vyjmutí, kopírování a vložení dat

V pohledu Zdroj dat je možné vyjmout, kopírovat a vložit pole tabulky. Prohlížeč zdrojů také podporuje přetažení polí tabulky nebo textu a čísel z jiných souborů LibreOffice.

Hodnoty není možné přetáhnout do polí Ano/Ne, polí binárních, obrázků nebo početních polí.

note

Přetažení funguje jen v režimu Úpravy.


Lišta Data tabulky

Pomocí lišty Data tabulky je možné ovládat pohled na data.

Navigace v prohlížeči zdrojů dat

Pro navigaci mezi různými záznamy použijte lištu Navigace ve formuláři ve spodní části pohledu Zdroje dat.

První záznam

Icon

Přejít na první záznam tabulky.

Předchozí záznam

Icon

Přejít na předchozí záznam tabulky.

Číslo záznamu

Zadejte číslo záznamu, který chcete zobrazit, a stiskněte klávesu Enter.

Další záznam

Icon

Přejít na další záznam tabulky.

Poslední záznam

Icon

Přejít na poslední záznam tabulky.

Nový záznam

Icon

Vloží do aktuální tabulky nový záznam. Chcete-li vytvořit záznam, klikněte na tlačítko s hvězdičkou (*) v dolní části pohledu na tabulku. Na konec tabulky bude přidán prázdný řádek.

Počet záznamů

Zobrazí počet záznamů. Například "Záznam 7 z 9(2)" znamená, že jsou dva záznamy (2) vybrány v tabulce obsahující 9 záznamů a že se kurzor nachází na záznamu číslo 7.

Uspořádání tabulek

Pro přístup k příkazům pro formátování tabulky klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce nebo záhlaví řádku.

Formát tabulky

Naformátuje označené řádky.

Výška řádku

Změní výšku aktuálního řádku nebo označených řádků.

Odstranit řádky

Odstraní vybraný řádek nebo řádky.

Formát sloupce

Naformátuje vybrané sloupce.

Šířka sloupce

Změní šířku aktuálního sloupce nebo vybraných sloupců.

Skrýt sloupce

Skryje vybrané sloupce. Pro zobrazení skrytých sloupců klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a zvolte Zobrazit sloupce.

Zobrazit sloupce

Zobrazí skryté sloupce. Zvolte ze seznamu sloupec, který chcete zobrazit, nebo klepněte na Vše.

Podpořte nás!