Zarovnání

Nastaví zarovnání pro obsah aktuální buňky nebo označených buněk.

Pro přístup k tomuto příkazu...


Vodorovné

Vyberte možnost vodorovného zarovnání, kterou chcete použít pro obsah buňky.

Výchozí

Zarovná čísla vpravo a text vlevo.

Ikona poznámky

Je-li vybrána volba Výchozí, čísla budou zarovnána vpravo, text vlevo.


Vlevo

Zarovná obsah buňky vlevo.

Ikony na liště Formátování:

Ikona Zarovnání vlevo

Zarovnání vlevo

Vpravo

Zarovná obsah buňky vpravo.

Ikony na liště Formátování:

Ikona Zarovnání vpravo

Zarovnání vpravo

Na střed

Zarovná obsah buňky vodorovně na střed.

Ikony na liště Formátování:

Ikona Na střed

Do bloku

Zarovná obsah buňky k levému a pravému ohraničení buňky.

Ikony na liště Formátování:

Ikona Do bloku

Do bloku

Vyplněné

Opakuje obsah buňky (čísla a text), dokud není vyplněna viditelná oblast buňky. Tato vlastnost nefunguje pro text, který obsahuje zalomení řádku.

Rozprostřené

Rozprostře obsah rovnoměrně po celé buňce. Na rozdíl od Do bloku rozmístí do bloku také poslední řádek textu.

Odsazení

Odsazení od levého okraje buňky o zadanou hodnotu.

Svislé

Vyberte možnost svislého zarovnání, kterou chcete použít pro obsah buňky.

Výchozí

Zarovná obsah buňky k dolnímu okraji buňky.

Nahoře

Zarovná obsah buňky k hornímu okraji buňky.

Ikony na liště Formátování:

Dole

Obsah buňky zarovná ke spodnímu okraji buňky.

Ikony na liště Formátování:

Ikona Zarovnat dolů

Zarovnat dolů

Uprostřed

Zarovná obsah buňky svisle na střed.

Ikony na liště Formátování:

Ikona Zarovnat svisle na střed

Zarovnat svisle na střed

Do bloku

Zarovná obsah buňky k hornímu a dolnímu okraji.

Rozprostřené

Pokud není text orientován svisle, má stejný význam jako Do bloku. V případě svislého textu se chová podobně jako vodorovná volba Rozprostřené, tj. do bloku je zarovnán i poslední řádek.

Orientace textu

Nastaví orientaci textu pro obsah buňky.

Klepnutím do kruhu nastavíte orientaci textu.

Stupně

Zadejte pro text ve vybraných buňkách úhel otočení od 0 do 360.

Základna

Určuje okraj buňky, od kterého se má psát otočený text.

  1. Rozsah textu od dolního ohraničení buňky: Vypisuje otočený text od spodního ohraničení buňky.

  2. Rozsah textu od horního ohraničení buňky: Vypisuje otočený text od horního ohraničení buňky.

  3. Rozsah textu uvnitř buňky: Vypisuje otočený text pouze v buňce.

Svisle zarovnané

Zarovná text svisle.

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyky a národní prostředí - Obecné.

Režim asijského rozvržení

Toto zaškrtávací pole je dostupné, pouze je-li povolena podpora asijských jazyků a směr textu je svislý. Zarovná asijské znaky pod sebe v označených buňkách. Pokud buňka obsahuje více řádků textu, řádky se převedou na sloupce textu, které se zobrazí zprava doleva. Západní znaky se převedou na text otočený o 90 stupňů doprava. Asijské znaky se neotáčejí.

Vlastnosti

Určuje tok textu v buňce.

Automaticky zalomit text

Text se na konci buňky zalomí na další řádek. Počet řádků závisí na šířce buňky. Pro vložení ručního zalomení řádku stiskněte v buňce +Enter.

Vložení zalomení řádku v buňkách

Dělení slov aktivní

Zapne dělení slov při zalomení řádku.

Zmenšit podle velikosti buňky

Zmenší velikost písma tak, že šířka buňky bude odpovídat obsahu. Tento příkaz nelze použít, pokud buňka obsahuje zalomení řádku.

Podpořte nás!