Výška řádku

Změní výšku aktuálního řádku nebo označených řádků.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Řádky - Výška.

Otevřete místní nabídku záhlaví řádku v otevřené databázové tabulce - zvolte Výška řádku.


Výška

Zadejte požadovanou výšku řádku.

Výchozí hodnota

Upraví výšku řádku na velikost založenou na výchozí šabloně. Stávající obsah může být svisle oříznut. Výška se už nebude automaticky zvětšovat, když zadáte rozsáhlejší obsah.

Podpořte nás!