Výška řádku

Změní výšku aktuálního řádku nebo označených řádků.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Řádky - Výška.

Z místní nabídky:

Otevřete místní nabídku záhlaví řádku v otevřené databázové tabulce - zvolte Výška řádku.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Rozvržení - Řádek - Výška řádku.

Zvolte Domů - Řádek - Výška řádku.

Z nástrojových lišt:

Ikona Výška řádku

Výška řádku


Výška

Zadejte požadovanou výšku řádku.

Výchozí hodnota

Upraví výšku řádku na velikost založenou na výchozí šabloně. Stávající obsah může být svisle oříznut. Výška se už nebude automaticky zvětšovat, když zadáte rozsáhlejší obsah.

Podpořte nás!