Motiv vzhledu

Přidá k vybrané předloze stránky barvy.

Obecné

Název

Určuje název tohoto motivu pro předlohu stránky.

Sada barev

Název

Určuje název této sady barev.

Pozadí - tmavé 1

Určuje první tmavou barvu, která se má použít pro tmavé pozadí, typicky jde o černou barvu.

Text - světlý 1

Určuje první světlou barvu, která se má použít pro světlý text, typicky jde o bílou barvu.

Pozadí - tmavé 2

Určuje druhou tmavou barvu, která se má použít pro tmavé pozadí. Typicky jde o tmavou barvu, nikoliv však přímo černou.

Text - světlý 2

Určuje druhou světlou barvu, která se má použít pro světlý text. Typicky jde o světlou barvu, nikoliv však přímo bílou.

Zvýraznění 1

První vlastní barva. Typicky jde o barvu dostatečnou tmavou k tomu, aby byl světlý text čitelný, když je použita pro pozadí.

Zvýraznění 2

Druhá vlastní barva.

Zvýraznění 3

Třetí vlastní barva.

Zvýraznění 4

Čtvrtá vlastní barva.

Zvýraznění 5

Pátá vlastní barva.

Zvýraznění 6

Šestá vlastní barva.

Hypertextový odkaz

Barva použitá pro nenavštívené hypertextové odkazy.

Navštívený hypertextový odkaz

Barva použitá pro navštívené hypertextové odkazy.

Podpořte nás!