Animace textu

Přidá efekt animace k textu ve vybraném objektu kresby.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - - Animace textu.


Efekty animace textu

Vyberte efekt, který chcete použít, a poté nastavte vlastnosti efektu.

Efekty

Vyberte efekt animace, který chcete použít na text ve vybraném objektu kresby. Pro odstranění efektu animace zvolte Bez efektu.

Doleva

Text se posunuje zprava doleva.

Ikona

Šipka doleva

Doprava

Text se posunuje zleva doprava.

Ikona

Šipka doprava

Nahoru

Text se posunuje zdola nahoru.

Ikona

Šipka nahoru

Dolů

Text se posunuje shora dolů.

Ikona

Šipka dolů

Vlastnosti

Začít uvnitř

Při použití efektu je text viditelný a uvnitř objektu kresby.

Viditelný text při ukončení

Text zůstává viditelný i po použití efektu.

Cykly animace

Nastavte možnosti opakování efektu animace.

Spojitě

Přehrává animaci neustále. Pro určení počtu opakování efektu zrušte zaškrtnutí tohoto pole a zadejte číslo do pole Spojitě.

Pole Spojitě

Zadejte počet opakování animace.

Přírůstek

Určuje přírůstek při posunu textu.

Pixely

Určuje přírůstek v pixelech.

Přírůstek

Zadejte přírůstek, o který se text posune.

Prodleva

Určuje dobu před opakováním efektu.

Automatická

LibreOffice automaticky určí dobu před opakováním efektu. Chcete-li určit prodlevu ručně, zrušte zaškrtnutí tohoto pole a zadejte hodnotu do pole Automatická.

Pole Automatická

Zadejte dobu, kterou se počká před opakováním efektu.

Podpořte nás!