Seskupit

Seskupí vybrané objekty, abyste je mohli přesunovat jako jeden objekt.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Seskupit - Seskupit (textové dokumenty, sešity).

Zvolte Tvar - Seskupit - Seskupit (kresby).

Otevřete místní nabídku a zvolte Seskupit - Seskupit (formuláře).

Ikona Seskupit

Seskupit


Vlastnosti jednotlivých objektů se zachovají i po seskupení. Skupiny je možné také vnořovat, tzn. je možné mít skupinu ve skupině.

Podpořte nás!