Seskupit

Seskupí vybrané objekty, abyste je mohli přesunovat jako jeden objekt.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku a zvolte Seskupit (textová pole a tvary).

Ikona Seskupit

Seskupit


Vlastnosti jednotlivých objektů se zachovají i po seskupení. Skupiny je možné také vnořovat, tzn. je možné mít skupinu ve skupině.

Podpořte nás!