Seskupit

Seskupí vybrané objekty, aby bylo možné je přesunovat a formátovat jako jeden objekt.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Seskupit.

Otevřete místní nabídku a zvolte Seskupit.


Práce se skupinami

Chcete-li upravit jednotlivé objekty skupiny, vyberte skupinu, klepněte pravým tlačítkem a poté zvolte

Když upravujete skupinu, objekty, které nejsou součástí skupiny, zešednou.

Pomocí kláves Tab a Shift+Tab se je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi objekty ve skupině.

Pro opuštění skupiny klepněte pravým tlačítkem a zvolte

Seskupit

Seskupí vybrané objekty, abyste je mohli přesunovat jako jeden objekt.

Zrušit skupinu

Rozdělí vybranou skupinu na jednotlivé objekty.

Upravit skupinu

Otevře vybranou skupinu, abyste mohli upravovat jednotlivé objekty. Pokud vybraná skupina obsahuje vnořené skupiny, je možné tento příkaz opakovat na podskupiny.

Opustit skupinu

Opustí skupinu, když už nechcete upravovat vlastnosti jednotlivých objektů.

Podpořte nás!