Dialogové okno Písmomalba (pro umístění textu podél křivky)

Jednoduchý nástroj pro umístění textu podél křivky bez zvláštních efektů.

note

Dialogové okno Písmomalba slouží k vytvoření textu následujícího křivku. Nakreslete křivku, poklepejte na ni a zadejte text. Když tuto křivku vyberete, můžete použít příkaz Písmomalba. .


Ikony zarovnání

Je možné vytvořit text kopírující jakýkoliv tvar. Většinu vlastních tvarů dostupných na nástrojové liště Kresba je však nutné, pokud je chcete používat s písmomalbou, převést a jiný typ. V aplikacích Impress a Draw na tvar klepněte pravým tlačítkem a zvolte Převést - Na křivku/mnohoúhelník/obrysy. Poté můžete převedený tvar zkopírovat a vložit do Writeru a použít na něj písmomalbu. Tvary na lištách Dřívější kruhy a ovály a Dřívější obdélníky není nutné převádět. Mezi tyto dřívější tvary patří také Oblouk umístěný ve skupině základních tvarů.

Základní linka vypnuta

Odstraní formátování základní linky.

Ikona Základní linka vypnuta

Základní linka vypnuta

Otočit

Použije jako základní linku textu horní nebo dolní okraj vybraného objektu.

Ikona

Otočit

Vzpřímené

Použije jako základní linku textu horní nebo dolní okraj vybraného objektu a zachová původní svislé zarovnání jednotlivých znaků.

Ikona Vzpřímené

Vzpřímené

Zkosit vodorovně

Vodorovně zkosí znaky v textovém objektu.

Ikona Zkosit vodorovně

Zkosit vodorovně

Zkosit svisle

Svisle zkosí znaky v textovém objektu.

Ikona Zkosit svisle

Zkosit svisle

Orientace

Obrátí směr textu a převrátí text vodorovně nebo svisle. Pro použití tohoto příkazu musíte nejprve použít na text jinou základní linku.

Ikona Orientace

Orientace

Zarovnat vlevo

Zarovná text k levému konci základní linky.

Ikona Zarovnat vlevo

Zarovnat vlevo

Zarovnat na střed

Vystředí text na základní lince.

Ikona Zarovnat na střed

Zarovnat na střed

Zarovnat vpravo

Zarovná text k pravému konci základní linky.

Ikona Zarovnat vpravo

Zarovnat vpravo

Automatická velikost textu

Změní velikost textu, aby odpovídal délce základní linky.

Ikona Automatická velikost textu

Automatická velikost textu

Vzdálenost

Zadejte vzdálenost mezi základní linkou a spodním okrajem jednotlivých znaků.

Ikona Vzdálenost

Vzdálenost

Odsazení

Zadejte vzdálenost mezi začátkem základní linky a začátkem textu.

Ikona Odsazení

Odsazení

Obrys

Zobrazí nebo skryje základní linku textu nebo okraje vybraného objektu.

Ikona Obrys

Obrys

Obrysy textu

Zobrazí nebo skryje ohraničení jednotlivých znaků v textu.

Ikona Obrysy textu

Obrysy textu

Bez stínování textu

Odstraní stínovaní, které bylo na text použito.

Ikona Bez stínování textu

Bez stínování

Přidat stínování textu

Přidá stín k textu ve vybraném objektu. Klepněte na toto tlačítko a poté zadejte rozměry stínu do polí Vzdálenost X a Vzdálenost Y.

Ikona Přidat stínování textu

Přidat stínování textu

Zkosit stínování textu

Přidá nakloněný stín k textu ve vybraném objektu. Klepněte na toto tlačítko a poté zadejte rozměry stínu do polí Vzdálenost X a Vzdálenost Y.

Ikona Zkosit stínování textu

Zkosit stínování textu

Vodorovná vzdálenost stínu nebo Úhel stínu

Zadejte vodorovnou vzdálenosti mezi znaky textu a hranou stínu nebo úhel zkosení stínu od svislého směru.

Ikona Vzdálenost X

Vzdálenost X nebo Úhel stínu

Svislá vzdálenost nebo Velikost stínu

Zadejte svislou vzdálenosti mezi znaky textu a hranou stínu nebo úhel velikost stínu v procentech velikosti znaků.

Ikona Vzdálenost Y

Vzdálenost X nebo Velikost stínu

Barva stínu

Vyberte barvu stínu textu.

Podpořte nás!