Dialogové okno Písmomalba (pro umístění textu podél křivky)

Jednoduchý nástroj pro umístění textu podél křivky bez zvláštních efektů.

note

Dialogové okno Písmomalba slouží k vytvoření textu následujícího křivku. Nakreslete křivku, poklepejte na ni a zadejte text. Když tuto křivku vyberete, můžete použít příkaz Písmomalba. .


Ikony zarovnání

Je možné vytvořit text kopírující jakýkoliv tvar. Většinu vlastních tvarů dostupných na nástrojové liště Kresba je však nutné, pokud je chcete používat s písmomalbou, převést a jiný typ. V aplikacích Impress a Draw na tvar klepněte pravým tlačítkem a zvolte Převést - Na křivku/mnohoúhelník/obrysy. Poté můžete převedený tvar zkopírovat a vložit do Writeru a použít na něj písmomalbu. Tvary na lištách Dřívější kruhy a ovály a Dřívější obdélníky není nutné převádět. Mezi tyto dřívější tvary patří také Oblouk umístěný ve skupině základních tvarů.

Odstraní formátování základní linky.

Ikona

Vypnout

Použije jako základní linku textu horní nebo dolní okraj vybraného objektu.

Ikona

Otočit

Použije jako základní linku textu horní nebo dolní okraj vybraného objektu a zachová původní svislé zarovnání jednotlivých znaků.

Ikona

Vzpřímené

Vodorovně zkosí znaky v textovém objektu.

Ikona

Zkosit vodorovně

Svisle zkosí znaky v textovém objektu.

Ikona

Zkosit svisle

Obrátí směr textu a převrátí text vodorovně nebo svisle. Pro použití tohoto příkazu musíte nejprve použít na text jinou základní linku.

Ikona

Orientace

Zarovná text k levému konci základní linky.

Ikona

Zarovnat vlevo

Vystředí text na základní lince.

Ikona

Na střed

Zarovná text k pravému konci základní linky.

Ikona

Zarovnat vpravo

Změní velikost textu, aby odpovídal délce základní linky.

Ikona

Automatická velikost textu

Zadejte vzdálenost mezi základní linkou a spodním okrajem jednotlivých znaků.

Ikona

Vzdálenost

Zadejte vzdálenost mezi začátkem základní linky a začátkem textu.

Ikona

Odsazení

Zobrazí nebo skryje základní linku textu nebo okraje vybraného objektu.

Ikona

Obrys

Zobrazí nebo skryje ohraničení jednotlivých znaků v textu.

Ikona

Obrysy textu

Odstraní stínovaní, které bylo na text použito.

Ikona

Bez stínování

Přidá stín k textu ve vybraném objektu. Klepněte na toto tlačítko a poté zadejte rozměry stínu do polí Vzdálenost X a Vzdálenost Y.

Ikona

Svislé

Přidá nakloněný stín k textu ve vybraném objektu. Klepněte na toto tlačítko a poté zadejte rozměry stínu do polí Vzdálenost X a Vzdálenost Y.

Ikona

Zkosení

Vodorovná vzdálenost

Zadejte vodorovnou vzdálenost mezi znaky textu a okrajem stínu.

Ikona

Vzdálenost X

Svislá vzdálenost

Zadejte svislou vzdálenost mezi znaky textu a okrajem stínu.

Ikona

Vzdálenost Y

Barva stínu

Vyberte barvu stínu textu.

Podpořte nás!