To Paragraph

Ukotví vybraný objekt k aktuálnímu odstavci.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Ukotvit - K odstavci.


Objekt s tímto ukotvením může být umístěn vzhledem k celé stránce, k textové oblasti stránky, k odstavci nebo k textové oblasti odstavce.

Ikonka s kotvou se zobrazí v levém okraji stránky na začátku odstavce.

note

Pokud je pro umístění použit odstavec a pokud takový odstavec zabírá více než jednu stránku nebo jeden sloupec, možnosti umístění týkající se oblasti odstavce či textové oblasti odstavce se použijí pro tu část odstavce, která se nachází na stránce či ve sloupci, kde je umístěno ukotvení..


Podpořte nás!