Ke stránce

Ukotví vybraný objekt tak, že bude stále zůstávat na aktuální stránce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Ukotvit - Ke stránce.


Objekt s tímto ukotvením může být umístěn vzhledem k celé stránce nebo k textové oblasti stránky.

Umístění takto ukotveného objektu na stránce se nemění během toho, když jsou obsah dokumentu či stránky přidávány a odstraňovány.

Pokud je objekt ukotven ke stránce, zůstává tato stránka v dokumentu na svém umístění v posloupnosti stránek.

Ikonka s kotvou se zobrazí v levém horním rohu stránky.

Podpořte nás!