Ukotvení

Nastavení možností ukotvení vybraného objektu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Ukotvení.

Na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona Ukotvení

Změnit ukotvení


Umožní vám přepínat mezi možnostmi ukotvení.

Na stránku

Ukotví vybraný objekt k aktuální stránce.

Podpořte nás!