Přenést do popředí

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Zvolte Uspořádat - Přenést do popředí.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Obrázek - Přenést do popředí.

Zvolte Objekt - Přenést do popředí.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přenést do popředí

Přenést do popředí


Podpořte nás!