Uspořádat

Změní pořadí vybraných objektů nad sebou.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Uspořádat (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Otevřete místní nabídku - zvolte Uspořádat (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Zvolte Tvar - Uspořádat (LibreOffice Draw).

Ikona Uspořádat

Uspořádat


Vrstvy pro text a obrázky

Každý objekt, který umístíte do dokumentu se umístí nad předchozí objekt. Pomocí příkazů pro uspořádání je možné toto pořadí měnit. Není možné měnit pořadí textu.

Přenést do popředí

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Přenést blíž

Přesune vybraný objekt o jednu úroveň výše, takže je blíže vrcholu zásobníku.

Odsunout dál

Přesune vybraný objekt o jednu úroveň dolů, takže je blíže dnu zásobníku.

Odsunout do pozadí

Přesune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Na popředí

Přesune vybraný objekt před text.

Na pozadí

Přesune vybraný objekt za text.

Podpořte nás!