Překlopit

Vodorovně nebo svisle překlopí vybraný objekt.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Zvolte Otočit nebo překlopit

Z nástrojových lišt:

Ikona Otočit nebo překlopit

Otočit nebo překlopit


Překlopit svisle

Překlopí vybraný objekt svisle, shora dolů.

Překlopit vodorovně

Překlopí vybraný objekt vodorovně, zleva doprava.

Podpořte nás!