Bublina

Určete vlastnosti vybrané bubliny.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Bublina. Toto je k dispozici pouze pro textové bubliny, nikoli pro bubliny vlastních tvarů.


Ikona poznámky

Tyto bubliny jsou pozůstatkem prvních verzí LibreOffice. Chcete-li je vkládat, musíte si upravit nástrojovou lištu nebo nabídku. Novější bubliny nabízejí více možností, např. nástrojová lišta BublinyIcon, kde si můžete zvolit tvar.


Styly bubliny

Klepněte na styl, který chcete použít pro vybranou bublinu.

Vzdálenost

Zadejte vzdálenost mezi koncem čáry bubliny a bublinou.

Rozšíření

Zvolte místo, odkud má vycházet čára bubliny vzhledem k bublině.

Délka

Zadejte délku čáry bubliny, který vychází z bubliny k inflexnímu bodu čáry.

Ikona poznámky

Pole Délka je přístupné jen tehdy, když zvolíte styl bubliny Zakřivená spojnice a nezaškrtnete pole Optimální.


Optimální

Klepněte zde pro zobrazení jednou zakřivené čáry optimálním způsobem.

Podpořte nás!