Naklonění a poloměr rohu

Nakloní vybraný objekt nebo zaoblí rohy pravoúhlého objektu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Naklonění a poloměr rohu.


Karta Naklonění a poloměr rohu

Poloměr rohu

Můžete zaoblit jen rohy pravoúhlého objektu.

Poloměr

Zadejte poloměr kruhu, který chcete použít pro zaoblení rohů.

note

The radius property is available for text boxes, legacy rectangles and squares. Legacy rectangles and squares are available when displaying the corresponding toolbar in View - Toolbars - Legacy Rectangles.


Zkosení

Zkosí vybraný objekt podle určené osy.

Úhel

Enter the angle of the slant axis. The slant angle relates to how much an object inclines or slants from its normal vertical position.

note

Text boxes cannot be slanted. Values entered in the spin box are disregarded.


Ovládací body 1 a 2

Některé tvary mají speciální úchyty, jejichž přetažením změníte vlastnosti tvaru. Nad těmito úchyty se změní ukazatel myši na symbol ruky. Ovládací body odkazují na souřadnice X a Y pro umístění těchto úchytů. Pokud objekt žádné úchyty nemá, jsou v těchto polích nulové hodnoty. Má-li objekt jeden ovládací bod, nulové jsou souřadnice druhého bodu.

Zadáním hodnot nastavíte souřadnice X a Y pro ovládací body objektu.

Ovládací body tvaru

Podpořte nás!