Naklonění a poloměr rohu

Nakloní vybraný objekt nebo zaoblí rohy pravoúhlého objektu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Naklonění a poloměr rohu.


Karta Naklonění a poloměr rohu

Poloměr rohu

Můžete zaoblit jen rohy pravoúhlého objektu.

Poloměr

Zadejte poloměr kruhu, který chcete použít pro zaoblení rohů.

Zkosení

Zkosí vybraný objekt podle určené osy.

Úhel

Zadejte úhel osy pro zkosení. Úhel zkosení udává, do jaké míry se objekt odchyluje od své běžné svislé polohy.

Ovládací body 1 a 2

Některé tvary mají speciální úchyty, jejichž přetažením změníte vlastnosti tvaru. Nad těmito úchyty se změní ukazatel myši na symbol ruky. Ovládací body odkazují na souřadnice X a Y pro umístění těchto úchytů. Pokud objekt žádné úchyty nemá, jsou v těchto polích nulové hodnoty. Má-li objekt jeden ovládací bod, nulové jsou souřadnice druhého bodu.

Zadáním hodnot nastavíte souřadnice X a Y pro ovládací body objektu.

Ovládací body tvaru

Podpořte nás!