Text

Nastaví rozvržení a ukotvení pro text ve vybraném objektu kresby nebo textovém objektu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - - Text.


Text se umisťuje relativně k okrajům objektu kresby nebo textového objektu.

Text objektu kresby

Šířka podle textu

Zvětší šířku objektu podle šířky textu, je-li objekt menší než text.

Výška podle textu

Zvětší výšku objektu podle výšky textu, je-li objekt menší než text.

Velikost podle rámce

Změní velikost textu, aby vyplnil celou oblast kresby nebo textového objektu. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, není-li zaškrtnut jiný ovládací prvek pro velikost.

Přizpůsobit obrysu

Přizpůsobí tok textu tak, aby odpovídal obrysům vybraného objektu kresby.

Text vlastního tvaru

Zalomit text podle tvaru

Po poklepání na tvar zalomí zapsaný text tak, aby odpovídal vnitřku tvaru.

Upravit velikost tvaru podle textu

Změní velikost tvaru, aby odpovídal zapsanému textu.

Vzdálenost k ohraničení

Určete vzdálenost, která se ponechá mezi ohraničením objektu a okrajem textu.

Vlevo

Zadejte mezeru mezi levou hranou objektu a levým ohraničením textu.

Vpravo

Zadejte mezeru mezi pravou hranou objektu a pravým ohraničením textu.

Nahoře

Zadejte mezeru mezi horní hranou objektu a horním ohraničením textu.

Dole

Zadejte mezeru mezi dolní hranou objektu a dolním ohraničením textu.

Ukotvení textu

Nastavení typu a umístění kotvy.

Grafické pole

Klepněte, kde chcete umístit kotvu pro text.

Plná šířka

Ukotví objekt na celou šířku objektu kresby nebo textu.

Podpořte nás!