Vzorek

Vyplní objekt jednoduchým dvoubarevným vzorkem vybraným na této stránce.

Vzorek

Seznam dostupných vzorků. Také je možné vzorek změnit nebo vytvořit vlastní.

note

Chcete-li vzorek přejmenovat, vyberte jej, klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Přejmenovat. Chcete-li vzorek smazat, vyberte jej, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Smazat.


Přidat

Přidá do aktuálního seznamu vlastní vzorek. Nastavte vlastnosti svého vzorku a pak klepněte na toto tlačítko.

Změnit

Použije aktuální nastavení vzorku na vybraný vzorek. Vzorek je možné uložit pod jiným názvem.

Možnosti

Nakreslete nebo změňte vzorek.

Editor vzorků

Nakreslete vzorek do mřížky 8 × 8 pixelů. Klepnutím pixel vzoru nastavíte jako aktivní, opětovným klepnutím jako neaktivní.

Barva popředí

Nastavte barvu aktivních pixelů vzorku.

Barva pozadí

Nastavte barvu neaktivních pixelů vzorku.

Náhled

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!