Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Oblast - Průhlednost (kresby).

Zvolte kartu Formát - Objekt a tvar - Oblast - Průhlednost (prezentace).

Zvolte kartu Formát - Stěna grafu - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Plocha grafu - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Pata grafu - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Všechny popisy - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Hlavní nadpis - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Podnadpis - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy X - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy Y - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy Z - Průhlednost (grafy)

Zvolte kartu Formát - Vlastnosti objektu - Datový bod - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Vlastnosti objektu - Datové řady - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Průhlednost.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Upravit/Nový - Průhlednost.


Režim průhlednosti

Vyberte typ průhlednosti, který chcete použít.

Neprůhledné

Vypne průhlednost barev. Toto je výchozí nastavení.

Průhlednost

Zapne průhlednost barvy. Zvolte tuto možnost a zadejte do pole číslo (0 % je neprůhlednost a 100 % je plná průhlednost).

Číselník průhlednosti

Upravte průhlednost aktuální barvy výplně. Zadejte číslo od 0 % (neprůhledné) do 100 % (průhledné).

Přechod

Použije přechod průhlednosti pro aktuální barvu výplně. Zvolte tuto možnost a nastavte vlastnosti přechodu.

Typ

Zvolte typ přechodu průhlednosti, který chcete použít.

Střed X

Zadejte vodorovnou odchylku přechodu.

Střed Y

Zadejte svislou odchylku přechodu.

Úhel

Zadejte úhel otočení přechodu.

Transition start

Zadejte hodnotu, o kterou chcete upravit průhlednost oblasti přechodu. Výchozí hodnota je 0 %.

Počáteční hodnota

Zadejte hodnotu průhlednosti pro počáteční bod přechodu - 0 % je úplná neprůhlednost a 100 % je úplná průhlednost.

Koncová hodnota

Zadejte hodnotu průhlednosti pro koncový bod přechodu - 0 % je úplná neprůhlednost a 100 % je úplná průhlednost.

Náhled

Pomocí náhledu si je možné prohlédnout změny před použitím efektu průhlednosti na barevnou výplň vybraného objektu.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!