Obrázek

Vyberte obrázek, který chcete použít jako výplň, nebo vytvořte vlastní rastrový vzorek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Oblast - Obrázek.


Obrázek

Seznam dostupných obrázků. Obrázky je možné také importovat.

Chcete-li obrázek přejmenovat, vyberte jej, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Přejmenovat. Chcete-li obrázek smazat, vyberte jej, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Smazat.

Přidat/importovat

Vyberte obrázek, který chcete importovat, a klepněte na Otevřít. Obrázek se přidá na konec seznamu.

note

Importované obrázky jsou uloženy v uživatelském profilu a lze je používat i v jiných dokumentech.


Možnosti

Styl

Velikost

Velikost dlaždic a vlastní velikost.

Pozice

Vyberte umístění ukotvení obrázku v rámci oblasti objektu.

Umístění dlaždic

Odstup dlaždic

Vyberte odstup dlaždic v řádcích nebo sloupcích. Hodnotu odstupu určíte pomocí rolovacího tlačítka.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!