Šrafování

Umožňuje nastavit vlastnosti vzorku šrafování, uložit jej nebo vytvořit nový.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Oblast - Šrafování.

- Šrafování.


Šrafování

Seznam všech dostupných vzorků šrafování. Také je možné vzorek upravit nebo vytvořit vlastní.

note

Chcete-li vzorek šrafování přejmenovat, vyberte jej, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Přejmenovat. Chcete-li vzorek šrafování smazat, vyberte jej, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Smazat.


Přidat

Přidá do současného seznamu aktuální vzorek šrafování. Určete vlastnosti vzorku šrafování a poté klepněte na toto tlačítko.

Změnit

Použije aktuální nastavení šrafování na vybraný vzorek šrafování. Pokud chcete, je možné vzorek uložit pod jiným názvem.

Možnosti

Nastavení nebo úprava vzorku šrafování.

Vzdálenost

Zadejte vzdálenost mezi šrafovacími čarami.

Úhel

Zadejte úhel otočení šrafovacích čar nebo klepněte na pozici v mřížce.

Typ čáry

Vyberte typ šrafovací čáry, který chcete použít.

Barva čáry

Vyberte barvu šrafovacích čar.

Barva pozadí

Chcete-li použít barvu pozadí, zaškrtněte pole Barva pozadí a poté vyberte barvu.

Náhled

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!