Šrafování

Umožňuje nastavit vlastnosti šrafovacího vzorku nebo ukládat a načítat seznamy přechodů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Oblast - Šrafování.


Vlastnosti

Nastavení nebo úprava vzorku šrafování.

Vzdálenost

Zadejte vzdálenost mezi šrafovacími čarami.

Úhel

Zadejte úhel otočení šrafovacích čar nebo klepněte na pozici v mřížce.

Typ čáry

Vyberte typ šrafovací čáry, který chcete použít.

Barva čáry

Vyberte barvu šrafovacích čar.

Seznam šrafování

Seznam všech dostupných vzorků šrafování. Také je možné vzorek upravit nebo vytvořit vlastní.

Přidat

Přidá do současného seznamu aktuální vzorek šrafování. Určete vlastnosti svého vzorku šrafování a poté klepněte na toto tlačítko.

Změnit

Použije aktuální nastavení šrafování na vybraný vzorek šrafování. Pokud chcete, je možné vzorek uložit pod jiným názvem.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!