Přechody

Vyberte přechod, změňte jeho vlastnosti nebo uložte nový přechod.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Oblast - Přechod.


Přechod

Seznam dostupných přechodů. Také je možné přechod změnit nebo vytvořit vlastní.

Přidat

Přidá do aktuálního seznamu vlastní přechod. Určete vlastnosti přechodu a klepněte na toto tlačítko.

Změnit

Použije současné nastavení přechodu na vybraný přechod. Pokud chcete, můžete přechod uložit pod jiným názvem.

note

Chcete-li přechod přejmenovat, vyberte jej, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Přejmenovat. Chcete-li přechod smazat, vyberte jej, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Smazat.


Možnosti

Možnosti použijte při vytváření nebo změně přechodu.

Typ

Vyberte přechod, který chcete použít.

Střed X

Zadejte vodorovnou odchylku přechodu, kde 0 % odpovídá současnému vodorovnému umístění barvy koncového bodu přechodu. Barva koncového bodu je barva vybraná v poli Do barvy.

Střed Y

Zadejte svislou odchylku přechodu, kde 0 % odpovídá současnému svislému umístění barvy koncového bodu přechodu. Barva koncového bodu je barva vybraná v poli Do barvy.

Úhel

Zadejte úhel otočení vybraného přechodu.

Začátek přechodu

Zadejte hodnotu, o kterou chcete upravit umístění barvy koncového bodu v přechodu. Barva koncového bodu je barva vybraná v poli Do barvy.

Od barvy

Vyberte počáteční barvu přechodu.

Zadejte intenzitu barvy v poli Od barvy - 0 % odpovídá černé a 100 % odpovídá vybrané barvě.

Do barvy

Vyberte koncovou barvu přechodu.

Zadejte intenzitu barvy v poli Do barvy - 0 % odpovídá černé a 100 % odpovídá vybrané barvě.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Náhled

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!