Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Pro pozdější použití je možné k výchozím seznamům přidat vlastní barvy, přechody, šrafování, dvoubarevné vzorky a rastry.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku stylu a zvolte kartu Upravit/Nový - .

Zvolte kartu Formát - Oblast - Oblast.

Zvolte kartu Formát - Popis - Oblast (grafy).

Zvolte kartu Formát - Legenda - Oblast (grafy).

Zvolte kartu Formát - Stěna grafu - Oblast (grafy).

Zvolte kartu Formát - Pata grafu - Oblast (grafy).

Zvolte kartu Formát - Plocha grafu - Oblast (grafy).


Žádná

Vybraný objekt se nevyplní.

Barvy

Vybere barvu, která se má použít, uloží aktuální seznam barev nebo načte jiný seznam barev.

Přechod

Vyplní objekt přechodem vybraným na této stránce.

Rastr

Vyplní objekt rastrovým vzorkem vybraným na této stránce Chcete-li přidat rastr do seznamu, otevřete toto dialogové okno, klepněte na kartu Rastr a poté klepněte na Přidat / Importovat.

Vzorek

Vyplní objekt jednoduchým dvoubarevným vzorkem vybraným na této stránce.

Šrafování

Vyplní objekt vzorkem šrafování vybraným na této stránce.

tip

Možnosti výplně můžete rychle vybrat ze seznamů na liště Vlastnosti objektu kresby.


Ikonka

Styl výplně oblasti

Vyberte druh výplně pro vybraný objekt kresby.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!