Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Pro pozdější použití je možné k výchozím seznamům přidat vlastní barvy, přechody, šrafování, dvoubarevné vzorky a rastry.

Pro přístup k tomuto příkazu...


Žádná

Vybraný objekt se nevyplní.

Barvy

Vybere barvu, která se má použít, uloží aktuální seznam barev nebo načte jiný seznam barev.

Vyberte druh výplně pro vybraný objekt kresby.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!