Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Oblast.

Na liště Čára a výplň klepněte na

Ikona Oblast

Oblast


Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Stín

Umožňuje vybranému objektu kresby přidat stín a určit vlastnosti stínu.

Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!