Styly šipek

Upraví nebo vytvoří styly šipek.

Styly šipek na začátku a konci čáry můžete přidat na kartě Čára dialogového okna Čára.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte pravým tlačítkem na vybraný objekt a zvolte kartu Čára - Styly šipek.

Ikona Čára

Čára


Spravovat styly šipek

Umožňuje přidávat, přejmenovávat, mazat, ukládat a načítat styly šipek.

Název stylu

Zobrazuje název vybraného stylu šipky.

Styl šipky

Vyberte přednastavený symbol stylu šipky ze seznamu.

Přidat

Chcete-li nastavit vlastní styl šipky, vyberte v dokumentu objekt kresby a klepněte zde.

Přejmovat

Změní název vybraného stylu šipek.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Načíst styly šipek

Importuje seznam stylů šipek.

Uložit styly šipek

Uloží aktuální seznam stylů šipek, abyste je mohli později načíst.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!