Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Pro přístup k tomuto příkazu...


Vlastnosti čáry

Styly

Vyberte styl čáry, který chcete použít.

Ikona Styl čáry

Styl čáry

Barvy

Zvolte barvu čáry.

Ikona Barva čáry

Barva čáry

Tloušťka

Zvolte tloušťku čáry. Můžete přidat měrnou jednotku. Při nulové tloušťce vznikne tenká linka o tloušťce jednoho pixelu výstupního zařízení.

Ikona Tloušťka čáry

Tloušťka čáry

Průhlednost

Nastavení průhlednosti čáry, kde 100% je kompletní průhlednost a 0% je neprůhlednost.

Ikona

Nastavení symbolů datových bodů v grafu.

Vybrat

Vyberte styl symbolu, který chcete použít v grafu. Pokud zvolíte Automaticky, LibreOffice použije výchozí symboly pro daný typ grafu.

Šířka

Zadejte šířku symbolu.

Výška

Zadejte výšku symbolu.

Zachovat poměr

Pokud zadáte novou výšku nebo šířku symbolu, zachová poměr stran symbolu.

Styly šipky

Šipky je možné přidat na jeden či oba konce vybrané čáry. Pro přidání vlastního stylu šipek do seznamu vyberte šipku v dokumentu a poté klepněte na kartu Styly šipek v tomto dialogu.

Styl

Vyberte šipku, kterou chcete použít pro vybranou čáru.

Šířka

Zadejte šířku šipky.

Na střed

Umístí střed šipky na konec vybrané čáry.

Synchronizovat zakončení

Automaticky aktualizuje nastavení šipky na obou koncích, když změníte šířku, vyberte jiný styl šipky nebo zarovnáte šipku.

Styly rohů a zakončení

Styl rohů

Vyberte tvar, který má být použit pro rohy čar. U ostrých úhlů je pokosový tvar nahrazen tvarem úkosovým.

Styl zakončení

Vyberte styl zakončení čar. Zakončení je použito i pro vnitřní čárky čárkovaných čar.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!