Čára

Nastavení možností formátování vybrané čáry.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Čára (Impress a Draw).

Zvolte Formát - Textové pole a tvar - Čára (Writer).

Zvolte Formát - Objekt - Čára (Calc).

Na liště Čára a výplň klepněte na

Ikona Čára

Čára


Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Styly čar

Upraví nebo vytvoří styl čárkované nebo tečkované čáry.

Styly šipek

Upraví nebo vytvoří styly šipek.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!