Popis

Přiřadí vybranému objektu nadpis a popis. Tyto údaje jsou využívány nástroji pro zpřístupnění a použijí se při exportu dokumentu jako alternativní popis.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku objektu a zvolte Popis.


Titulek

Zadejte nadpis. Tento krátký název se použije jako alternativní značka v HTML formátu. Tento text také mohou načítat nástroje pro zpřístupnění.

Popis

Zadejte popis. Můžete zadat dlouhý popis složitějšího objektu nebo skupiny objektů pro uživatele s hlasovou čtečkou. Popis používají nástroje pro zpřístupnění.

Podpořte nás!