Popis

Přiřadí vybranému objektu alternativní text a popis. Tyto texty budou v dokumentu k dispozici jako alternativní značky pro nástroji pro zpřístupnění. Použijí se také při exportu dokumentu jako značky pro obrázky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte pravým tlačítkem na vybraný obrázek, rámec či objekt OLE a zvolte kartu Vlastnosti - Možnosti.

Pro vybraný objekt zvolte Formát - Popis


Alternativní text

Zadejte krátký popis důležitých podrobností o vybraném objektu pro osoby, které objekt neuvidí. Tento text také mohou použít asistenční technologie.

Popis

Zadejte delší popis objektu, zvláště pokud jej nelze dostatečně podrobně uvést ve stručném poli Alternativní text. Pomocí pole Popis přidáte další informace ke stručnému popisu uvedenému v poli Alternativní text. Tento text také mohou použít asistenční technologie.

note

U obrázků se Alternativní text a Popis exportují s odpovídající značkou ve formátu HTL a PDF (nezapomeňte povolit v exportu do PDF možnost Univerzálně přístupné (PDF/UA)).


Decorative

Marks the item as purely decorative, not part of the document content, and ignorable by assistive technologies.

Podpořte nás!