Přeškrtnutí

Je-li kurzor ve slově, nakreslí čáru přes označený text nebo celé slovo.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Přeškrtnutí.


Podpořte nás!