Podtržené

Podtrhne nebo zruší podtržení označeného textu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete nabídku Formát - Text a zvolte Jednoduché podtržení nebo Dvojité podtržení.

Ikona Podtržené

Podtržené


Pokud není kurzor uvnitř slova, bude podtržen nově zadaný text.

Jednoduché podtržení

Podtrhne vybraný text jednoduchou čárou.

Dvojité podtržení

Podtrhne vybraný text dvěma čarami.

Podpořte nás!