Styl

Pomocí tohoto příkazu rychle přiřadíte označenému textu styl písma.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl.


Pokud umístíte kurzor do slova a neoznačíte text, použije se styl písma na celé slovo. Pokud kurzor není uvnitř slova a není označen text, použije se styl písma na text, který napíšete.

Tučné

Změní vybraný text na tučný. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo označeno tučně. Je-li slovo nebo výběr již tučně, bude toto formátování odstraněno.

Kurzíva

Změní vybraný text na kurzívu. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo změněno na kurzívu. Je-li slovo nebo výběr již kurzívou, bude toto formátování odstraněno.

Podtržené

Podtrhne nebo zruší podtržení označeného textu.

Přeškrtnutí

Je-li kurzor ve slově, nakreslí čáru přes označený text nebo celé slovo.

Stín

Je-li kurzor na slově, přidá stín k označenému textu nebo celému slovu.

Horní index

Zmenší velikost písma označeného textu a zvedne text nad základní řádek.

Dolní index

Zmenší velikost písma označeného textu a sníží text pod základní řádek.

Podpořte nás!