Zarovnání (textové objekty)

Nastaví zarovnání pro aktuální výběr.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Zarovnání (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání (s vybranými objekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Vlevo

Zarovná označené odstavce k levému okraji stránky.

Vpravo

Zarovná označené odstavce k pravému okraji stránky.

Na střed

Zarovná označené odstavce na střed stránky.

Do bloku

Zarovná označené odstavce k levému i pravému okraji stránky. Pokud chcete, je možné určit možnosti zarovnání posledního řádku odstavce - zvolte Formát - Odstavec - Zarovnání.

Podpořte nás!