Zarovnání (objekty)

Zarovná vybrané objekty vzhledem k ostatním.

Ikona poznámky

Je-li některý z vybraných objektů ukotven jako znak, některé možnosti zarovnání nefungují.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Zarovnání (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání (s vybranými objekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Ikona poznámky

Některé typy objektů nelze označit dohromady. Některé moduly nepodporují všechny druhy zarovnání.


Zarovnat vlevo

Zarovná levé okraje vybraných objektů. Je-li v aplikaci Draw nebo Impress vybrán jen jeden objekt, zarovná se levý okraj objektu k levému okraji stránky.

Vodorovně na střed

Zarovná objekty vodorovně na střed. Je-li v aplikaci Draw nebo Impress vybrán jen jeden objekt, zarovná se střed objektu k vodorovnému středu stránky.

Zarovnat vpravo

Zarovná pravé strany vybraných objektů. Pokud je zvolen jen jeden objekt v aplikaci Impress nebo Draw, pravá strana objektu je zarovnána k pravému okraji.

Zarovnat nahoru

Svisle zarovná horní strany vybraných objektů. Pokud je vybrán jen jeden objekt v aplikaci Draw nebo Impress, horní strana objektu je zarovnána k hornímu okraji stránky.

Svisle na střed

Zarovná objekty svisle na střed. Je-li v aplikaci Draw nebo Impress vybrán jen jeden objekt, zarovná se střed objektu ke svislému středu stránky.

Zarovnat dolů

Zarovná svisle dolní okraje vybraných objektů. Pokud je vybrán jen jeden objekt v aplikaci Draw nebo Impress, dolní okraj bude zarovnán k dolnímu okraji stránky.

Podpořte nás!