Zarovnání objektů

Zarovná vybrané objekty vzhledem k ostatním.

note

Je-li některý z vybraných objektů ukotven jako znak, některé možnosti zarovnání nefungují.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Zarovnání textu.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte

Z postranní lišty:

Vyberte Vlastnosti - oblast .


note

Některé typy objektů nelze označit dohromady. Některé moduly nepodporují všechny druhy zarovnání.


Zarovnat vlevo

Zarovná levé okraje vybraných objektů. Je-li v aplikaci Draw nebo Impress vybrán jen jeden objekt, zarovná se levý okraj objektu k levému okraji stránky.

Vodorovně na střed

Zarovná objekty vodorovně na střed. Je-li v aplikaci Draw nebo Impress vybrán jen jeden objekt, zarovná se střed objektu k vodorovnému středu stránky.

Zarovnat vpravo

Zarovná pravé strany vybraných objektů. Pokud je zvolen jen jeden objekt v aplikaci Impress nebo Draw, pravá strana objektu je zarovnána k pravému okraji.

Zarovnat nahoru

Svisle zarovná horní strany vybraných objektů. Pokud je vybrán jen jeden objekt v aplikaci Draw nebo Impress, horní strana objektu je zarovnána k hornímu okraji stránky.

Svisle na střed

Zarovná objekty svisle na střed. Je-li v aplikaci Draw nebo Impress vybrán jen jeden objekt, zarovná se střed objektu ke svislému středu stránky.

Zarovnat dolů

Zarovná svisle dolní okraje vybraných objektů. Pokud je vybrán jen jeden objekt v aplikaci Draw nebo Impress, dolní okraj bude zarovnán k dolnímu okraji stránky.

Podpořte nás!