Zápatí

Přidá k aktuálnímu stylu stránky zápatí. Zápatí je oblast v dolním okraji stránky, do které je možné přidat text nebo obrázky.

Pokud chcete, je možné k zápatí také přidat ohraničení nebo výplň pozadí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Styl stránky - Zápatí.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Zápatí.


Pokud chcete zápatí rozšířit do okrajů stránky, vložte do zápatí rámec.

Zápatí

Nastaví vlastnosti záhlaví.

Zápatí zapnuto

Přidá k aktuálnímu stylu stránky zápatí.

Stejný obsah vlevo/vpravo

Sudé i liché stránky mají stejný obsah.

Stejný obsah na první stránce

Na první a na sudých/lichých stránkách se bude nacházet stejný obsah.

Levý okraj

Zadejte mezeru mezi levým okrajem stránky a levým okrajem zápatí.

Pravý okraj

Zadejte mezeru mezi pravým okrajem stránky a pravým okrajem zápatí.

Vzdálenost

Zadejte mezeru mezi horním okrajem zápatí a dolním okrajem textu dokumentu.

Použít dynamické mezery

Ignoruje nastavení Vzdálenosti a umožňuje roztáhnout zápatí do oblasti mezi zápatím a textem dokumentu.

Výška

Zadejte výšku zápatí.

Automatická úprava výšky

Automaticky upravuje výšku zápatí, aby odpovídala zadanému obsahu.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Více

Určete ohraničení, barvu pozadí nebo výplň pozadí pro zápatí.

Podpořte nás!