Záhlaví

Přidá k aktuálnímu stylu stránky záhlaví. Záhlaví je oblast v horním okraji stránky, do které je možné přidat text nebo obrázky.

Pokud chcete, je možné k záhlaví také přidat ohraničení nebo výplň pozadí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Styl stránky - Záhlaví.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku stylu stránky a zvolte kartu Nový/Upravit - Záhlaví.


Pokud chcete záhlaví rozšířit do okrajů stránky, vložte do záhlaví rámec.

Záhlaví

Nastaví vlastnosti záhlaví.

Záhlaví zapnuto

Přidá k aktuálnímu stylu stránky záhlaví.

Stejný obsah vlevo/vpravo

Sudé i liché stránky mají stejný obsah.

Stejný obsah na první stránce

Na první a na sudých/lichých stránkách se bude nacházet stejný obsah.

Levý okraj

Zadejte mezeru mezi levým okrajem stránky a levým okrajem záhlaví.

Pravý okraj

Zadejte mezeru mezi pravým okrajem stránky a pravým okrajem záhlaví.

Mezery

Zadejte mezeru mezi dolním okrajem záhlaví a horním okrajem textu dokumentu.

Použít dynamické mezery

Ignoruje nastavení Vzdálenosti a umožňuje roztáhnout záhlaví do oblasti mezi záhlavím a textem dokumentu.

Výška

Zadejte výšku záhlaví.

Automatická úprava výšky

Automaticky upravuje výšku záhlaví, aby odpovídala zadanému obsahu.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Více

Určete ohraničení, barvu pozadí nebo výplň pozadí pro záhlaví.

Podpořte nás!