Umožňuje nadefinovat rozvržení stránky pro dokumenty s jednou či více stránkami a také číslování stránek a formát papíru.

Pro přístup k tomuto příkazu...


Karta Formát stránky

Výběr maximální tisknutelné plochy na stránce

Formát papíru

Vyberte ze seznamu přednastavenou velikost papíru nebo určete vlastní formát papíru.

Formát

Vyberte ze seznamu přednastavenou velikost papíru nebo určete vlastní formát papíru. Rozměry papíru určíte v polích Výška a Šířka.

Šířka

Zobrazuje šířku zvoleného formátu papíru. Chcete-li určit vlastní formát, zadejte zde šířku.

Výška

Zobrazuje výšku zvoleného formátu papíru. Chcete-li určit vlastní formát, zadejte zde výšku.

Orientace

Vyberte orientaci papíru pro zobrazení i tisk.

Na výšku

Zobrazuje a tiskne aktuální dokument na svisle orientovaný papír.

Na šířku

Zobrazuje a tiskne aktuální dokument na vodorovně orientovaný papír.

Směr textu

Vyberte směr textu, který chcete použít v dokumentu. Při směru "zprava doleva (svisle)" se všechno nastavení vzhledu otočí vpravo o 90 stupňů kromě záhlaví a zápatí.

note

Směr textu se zobrazí pouze tehdy, je-li zaškrtnuto pole Asijské nebo Komplexní rozvržení textu v - Jazyková nastavení - Jazyky.


Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Zásobník papíru

Vyberte zdroj papíru pro tiskárnu. Pokud chcete, je možné různým stylům stránky přiřadit různé zásobníky papíru. Např. stylu První stránka lze přiřadit jiný zásobník, ve kterém jsou hlavičkové papíry firmy.

Okraje

Určuje mezeru mezi okrajem stránky a textem dokumentu.

Vlevo

Zadejte mezeru mezi levým okrajem stránky a textem dokumentu.

Vpravo

Zadejte mezeru mezi pravým okrajem stránky a textem dokumentu.

Nahoře

Zadejte mezeru mezi horním okrajem stránky a textem dokumentu.

Dole

Zadejte mezeru mezi dolním okrajem stránky a textem dokumentu.

Nastavení rozvržení

Podpořte nás!