Organizátor

Nastavení voleb pro vybraný styl.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Styly (F11), otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Upravit/Nový - Organizátor.


Název

Zobrazuje název vybraného stylu. Pokud vytváříte nebo upravujete vlastní styl, zadejte název stylu. Jméno přednastaveného stylu změnit není možné.

Další styl

Vyberte existující styl, který má v dokumentu následovat po aktuálním stylu. Pro styly odstavce se další styl použije na prázdný odstavec, který vznikne po stisku klávesy Enter na konci stávajícího odstavce. Pro styly stránek se další styl použije při vytvoření nové stránky.

Rodičovský

Vyberete-li stávající styl (případně - žádný -), zkopírujete jeho nastavení do aktuálního stylu. Tento styl pak upravíte na dalších kartách.

Upravit styl

Upravte vlastnosti rodičovského stylu.

Kategorie

Zobrazuje kategorii aktuálního stylu. Pokud vytváříte nebo upravujete nový styl, zvolte ze seznamu "Vlastní styl".

Ikona poznámky

U přednastavených stylů není možné kategorii změnit.


Obsahuje

Popisuje formátování použité v aktuálním stylu.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!