Zarovnání

Nastavuje zarovnání odstavce vzhledem k okrajům stránky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Zarovnání.

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Písmo.


Možnosti

Nastaví možnosti zarovnání pro aktuální odstavec.

Vlevo

Zarovná odstavec k levému okraji stránky. Je-li povolena podpora pro asijské jazyky, tato volba má název Vlevo/Nahoru.

Ikony na liště Formátování:

Ikona Zarovnání vlevo

Zarovnání vlevo

Vpravo

Zarovná odstavec k pravému okraji stránky. Je-li povolena podpora pro asijské jazyky, tato volba má název Vpravo/dolů.

Ikony na liště Formátování:

Ikona Zarovnání vpravo

Zarovnání vpravo

Na střed

Zarovná obsah odstavce na střed stránky.

Ikony na liště Formátování:

Ikona Na střed

Do bloku

Zarovná odstavec k levému i pravému okraji stránky.

Ikony na liště Formátování:

Ikona Do bloku

Do bloku

Přichytávat na textovou mřížku (je-li aktivní)

Zarovná odstavec k textové mřížce. Chcete-li aktivovat textovou mřížku, zvolte Formát - Styl stránky - Mřížka textu.

Svislé zarovnání znaků

Zarovnání

Zvolte zarovnání pro příliš velké nebo příliš malé znaky v odstavci vzhledem ke zbytku textu v odstavci.

Vlastnosti

Směr textu

Určete směr textu pro odstavec, který používá komplexní rozvržení textu (CTL). Tato vlastnost je dostupná, pouze pokud je povoleno komplexní rozvržení.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!