Zarovnání

Nastavuje zarovnání odstavce vzhledem k okrajům stránky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Zarovnání.

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Písmo.


Zarovnání

Nastaví možnosti zarovnání pro aktuální odstavec.

Vlevo

Zarovná odstavec k levému okraji stránky. Je-li povolena podpora pro asijské jazyky, tato volba má název Vlevo/Nahoru.

Ikony na liště Formátování:

Ikona

Zarovnat vlevo

Vpravo

Zarovná odstavec k pravému okraji stránky. Je-li povolena podpora pro asijské jazyky, tato volba má název Vpravo/Dolů.

Ikony na liště Formátování:

Ikona

Zarovnat vpravo

Na střed

Zarovná obsah odstavce na střed stránky.

Ikony na liště Formátování:

Ikona

Do bloku

Zarovná odstavec k levému i pravému okraji stránky.

Ikony na liště Formátování:

Ikona

Do bloku

Vlastnosti

Směr textu

Určete směr textu pro odstavec, který používá komplexní rozvržení textu (CTL). Tato vlastnost je dostupná, pouze pokud je povoleno komplexní rozvržení.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!