Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Umožňuje určit umístění, velikost a styl ohraničení ve Writeru nebo Calcu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

(všechny možnosti platí jen pro Writer nebo Calc)

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Ohraničení.

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Ohraničení.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Ohraničení.

Zvolte kartu Formát - Stránka - Ohraničení.

Zvolte kartu Formát - Znak - Ohraničení.

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Ohraničení.

Zvolte Formát - Stránka - Záhlaví - Více.

Zvolte tlačítko Formát - Stránka - Zápatí - Více.


Uspořádání čar

Vyberte předdefinovaný styl ohraničení, který chcete použít.

Alternativně použijete předdefinovaný formát ohraničení pomocí tlačítka Ohraničení na nástrojové liště.

Ikony na liště Formátování:

Ikona Ohraničení

Ohraničení

Čára

Klepněte na styl ohraničení, který chcete použít. Styl se použije na ohraničení vybrané v náhledu.

Ikony na liště Formátování:

Ikona Styl čáry

Styl čáry

Vyberte barvu čáry, kterou chcete použít pro vybraná ohraničení.

Okraj

Udává vzdálenosti, které chcete nechat mezi ohraničením a obsahem výběru.

Vlevo

Zadejte vzdálenost, kterou chcete nechat mezi levým ohraničením a obsahem výběru.

Vpravo

Zadejte vzdálenost, kterou chcete nechat mezi pravým ohraničením a obsahem výběru.

Nahoře

Zadejte vzdálenost, kterou chcete nechat mezi horním ohraničením a obsahem výběru.

Dole

Zadejte vzdálenost, kterou chcete nechat mezi dolním ohraničením a obsahem výběru.

Synchronizovat

Při změně hodnoty se použije stejné nastavení okraje na všechna čtyři ohraničení.

Styl stínování

Na ohraničení lze použít efekt stínování. Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, pokud budou viditelná všechna čtyři ohraničení.

note

Obrázky nebo objekty, které jsou v dokumentu ukotveny k rámci, nesmějí svou velikostí přesáhnout rámec. Pokud na ohraničení objektu, který vyplňuje celý rámec, použijete stíny, velikost objektu bude zmenšena tak, aby stíny byly vidět.


Umístění

Pro vybraná ohraničení nastavíte styl stínování klepnutím na požadovaný styl.

Vzdálenost

Zadejte šířku stínu.

Barva

Vyberte barvu stínu.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!