Tabulátory

Nastavte umístění tabulátorů v odstavci.

Pokud chcete, je možné k nastavení umístění tabulátorů použít také pravítko.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Tabulátory.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Tabulátory.

Poklepejte na pravítko.


Umístění

Vyberte typ tabulátoru, zadejte nové umístění a poté klepněte na Nový. Pokud chcete, je možné určit také použité měrné jednotky (cm pro centimetry nebo " pro palce). Existující tabulátory vlevo od prvního tabulátoru, který zadáte, budou odstraněny.

Typ

Vyberte typ tabulátoru, který chcete upravit.

Vlevo

Pokud jsou povoleny asijské jazyky, jmenuje se tento tabulátor Vlevo/nahoru.

Zarovná levý okraj textu k tabulátoru a rozšíří text doprava.

Vpravo

Pokud jsou povoleny asijské jazyky, jmenuje se tento tabulátor Vpravo/dolů.

Zarovná pravý okraj textu k tabulátoru a rozšíří text doleva.

Na střed

Zarovná střed textu k tabulátoru.

Desetinný

Zarovná oddělovač desetinných míst čísla na střed tabulátoru a text vlevo od tabulátoru.

Znak

Zadejte znak, který chcete u desetinného tabulátoru použít jako desetinný oddělovač.

Vyplnit znakem

Určete znaky, kterými se vyplní místo vlevo od tabulátoru.

Žádný

Nevloží žádné znaky nebo odstraní existující znaky výplně vlevo od tabulátoru.

.......

Vyplní prázdné místo vlevo od tabulátoru tečkami.

------

Vyplní prázdné místo vlevo od tabulátoru pomlčkami.

______

Nakreslí do prázdného místa vlevo od tabulátoru čáru.

Znak

Určuje znak, který vyplní prázdné místo vlevo od tabulátoru.

Nový

Přidá do aktuálního odstavce zadaný tabulátor.

Smazat vše

Odstraní všechny tabulátory, které jsou zadány v části Umístění. Nastaví jako výchozí typ tabulátor Vlevo v pravidelných intervalech.

Odstranit

Bez nutnosti potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!