Odsazení a vzdálenosti

Nastavuje odsazení a vzdálenosti odstavce.

note

Chcete-li změnit měrné jednotky použité v tomto dialogovém okně, zvolte - LibreOffice Writer - Obecné a následně vyberte novou jednotku v oblasti Nastavení.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Odsazení a rozestupy.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Odsazení a rozestupy.


Odsazení

Zadejte mezeru mezi levým či pravým okrajem stránky a odstavcem.

Před textem

Zadejte vzdálenost, o kterou chcete odstavit odstavec od okraje stránky. Pokud chcete, aby odstavec přesahoval do okraje stránky, zadejte zápornou hodnotu. Při směru textu zleva doprava se odsadí levý okraj odstavce od levého okraje stránky. Při směru textu zprava doleva se odsadí pravý okraj odstavce od pravého okraje stránky.

Za textem

Zadejte vzdálenost, o kterou chcete odstavit odstavec od okraje stránky. Pokud chcete, aby odstavec přesahoval do okraje stránky, zadejte zápornou hodnotu. Při směru textu zleva doprava se odsadí pravý okraj odstavce od pravého okraje stránky. Při směru textu zprava doleva se odsadí levý okraj odstavce od levého okraje stránky.

První řádek

Odsadí první řádek odstavce o zadanou vzdálenost. Abyste vytvořili předsazení, zadejte kladnou hodnotu do "Zleva" a zápornou do "První řádek". Chcete-li odsadit první řádek odstavce, který používá číslování nebo odrážky, zvolte "Formát - Odrážky a číslování - Umístění".

Automaticky

Automaticky odsadí odstavec podle velikosti písma a řádkování. Nastavení v poli První řádek se ignoruje.

Rozestupy

Zadejte rozestupy mezi označenými odstavci.

Nad odstavcem

Zadejte vzdálenost, která se vynechá nad označeným odstavcem.

Pod odstavcem

Zadejte vzdálenost, která se vynechá pod označeným odstavcem.

Nevkládat mezeru mezi odstavce stejného stylu

Je-li zvoleno, nebude se mezera stanovená před nebo za odstavcem používat, pokud má předchozí nebo následující odstavec stejný styl odstavce.

Řádkování

Určete mezeru, která se ponechá mezi řádky odstavce.

Jednoduché

Použije na aktuální odstavec jednoduché řádkování. Toto je výchozí nastavení.

Ikona Řádkování 1

Řádkování 1

1,15 řádku

Nastaví řádkování na 1,15.

Ikona Řádkování 1,15

Řádkování 1,15

1,5 řádku

Nastaví řádkování na 1,5.

Ikona Řádkování 1,5

Řádkování 1,5

Dvojité

Nastaví dvojité řádkování.

Ikona Řádkování 2

Řádkování 2

Proporcionální

Zvolte tuto možnost a zadejte do pole procentuální hodnotu - 100 % odpovídá jednoduchému řádkování.

Nejméně

Nastaví řádkování minimálně na hodnotu, kterou zadáte v poli.

tip

Pokud v odstavci používáte různé velikosti písma, řádkování se automaticky upraví podle největší velikosti písma. Pokud chcete pro všechny řádky stejné řádkování, zadejte v poli Nejméně hodnotu, která odpovídá největší velikosti písma.


Proklad

Nastavuje výšku svislé mezery, která se vloží mezi dva řádky.

Přesně

Nastaví řádkování přesně na hodnotu, kterou zadáte. Může dojít k oříznutí znaků.

o kolik

Zadejte hodnotu, která se použije pro řádkování.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!