Asijská typografie

Nastavte typografické volby pro buňky nebo odstavce v souborech asijských jazyků. Podporu pro asijské jazyky povolíte volbou Jazyková nastavení - Jazyky v dialogovém okně Možnosti, poté zaškrtněte pole Povoleno pro asijské jazyky v oblasti Rozšířená podpora jazyků. Asijská typografie je ignorována v HTML dokumentech.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Asijská typografie (ne v HTML).

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Asijská typografie.


Změna řádky

Nastavte volby pro zalomení řádku v asijských dokumentech.

Použít seznam zakázaných znaků na začátek a konec řádky

Zabrání, aby se znaky ze seznamu objevily na začátku nebo konci řádku. Znaky budou přemístěny buď na předchozí, nebo na následující řádek. Seznam zakázaných znaků upravíte volbou - Jazyková nastavení - Asijské rozvržení.

Povolit zavěšenou interpunkci

Zabrání, aby tečky a čárky způsobily zalomení řádku. Tyto znaky se přidají na konec řádku, i kdyby to mělo být v okraji stránky.

Použít rozestup znaků mezi asijským a jiným textem

Vloží mezery mezi ideografickým a abecedním textem.

Podpořte nás!