Určete pro znaky umístění, škálování, otočení a rozestupy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Znak - Umístění.

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Písmo.


Změny se použijí na aktuální výběr, celé slovo, které obsahuje kurzor, nebo nově napsaný text.

Umístění

Nastavte volby pro horní a dolní index.

Horní index

Zmenší velikost písma označeného textu a zvedne text nad základní řádek.

Běžné

Odstraní formátování jako horní nebo dolní index.

Dolní index

Zmenší velikost písma označeného textu a sníží text pod základní řádek.

Zvýšit/snížit o

Zadejte hodnotu, o kterou se má označený text zvýšit nebo snížit oproti základnímu řádku. 100 procent je rovno výšce písma.

Relativní velikost písma

Zadejte hodnotu, o kterou se má zmenšit velikost písma označeného textu.

Automaticky

Automaticky nastaví hodnotu, o kterou se označený text zvýší nebo sníží vzhledem k základnímu řádku.

Otočení / škálování

Měřítko šířky

Zadejte v procentech šířky písma, o kolik se označený text vodorovně roztáhne nebo zúží.

Rozestupy

Určete rozestupy mezi jednotlivými znaky.

Rozestupy

Určuje rozestupy mezi znaky vybraného textu. V rolovacím tlačítku zadejte hodnotu, o kterou chcete rozšířit nebo zúžit rozestupy mezi znaky vybraného textu.

Ikona tipu

Chcete-li rozestupy zvětšit, zadejte kladnou hodnotu; chcete-li je zmenšit zadejte hodnotu zápornou.


Kerning párů

Automaticky upraví vzdálenosti mezi znaky pro určité kombinace písmen.

Kerning je k dispozici jen pro některé druhy písma a vyžaduje, aby tuto možnost podporovala vaše tiskárna.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!