Hypertextové odkazy

Vytvoří nový hypertextový odkaz nebo upraví vybraný. Hypertextový odkaz je odkaz na soubor na internetu nebo místním systému.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Znak - Hypertextový odkaz.


Hypertextový odkaz

Určete vlastnosti hypertextového odkazu.

URL

Zadejte URL souboru, který se má otevřít, když klepnete na hypertextový odkaz. Jestliže neurčíte cílový rámec, soubor se otevře v aktuálním dokumentu nebo rámci.

Procházet

Najděte soubor, na který chcete odkázat, a klepněte na Otevřít.

Odkaz

Zadejte text, který chcete zobrazit pro hypertextový odkaz.

Události

Určete událost, která se spustí při klepnutí na hypertextový odkaz.

Název

Zadejte název hypertextového odkazu. LibreOffice vloží do hypertextového odkazu tag NAME:

<A HREF="http://www.example.com/" NAME="Nametext" TARGET="_blank">Poznámka</A>

Rámec

Zadejte název rámce, ve kterém se má otevřít odkazovaný soubor, nebo vyberte předem daný rámec ze seznamu. Necháte-li toto pole prázdné, odkazovaný soubor se otevře v aktuálním okně prohlížeče.

Název rámce

Definice

Položky s názvem

Soubor bude otevřen v pojmenovaném rámci v aktuálním HTML dokumentu.

_self

Soubor bude otevřen v aktuálním rámci.

_blank

Soubor bude otevřen na nové stránce.

_parent

Soubor bude otevřen v nadřazeném rámci aktuálního rámce. Pokud neexistuje nadřazený rámec, použije se aktuální rámec.

_top

Soubor bude otevřen v nejvyšším rámci v hierarchii.


Znakové styly

Určete formátování hypertextového odkazu.

Navštívené odkazy

Vyberte ze seznamu styl, který se použije pro navštívené odkazy. Chcete-li přidat nebo upravit styl v seznamu, zavřete toto dialogové okno a klepněte na ikonu Styly na nástrojové liště Formátování.

Nenavštívený odkaz

Vyberte ze seznamu styl, který se použije pro nenavštívené odkazy. Chcete-li přidat nebo upravit styl v seznamu, zavřete toto dialogové okno a klepněte na ikonu Styly na nástrojové liště Formátování.

Podpořte nás!