Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Osy - Osa Y - Čísla (grafy).


Kategorie

Vyberte ze seznamu kategorii a poté zvolte styl formátování v poli Formát.

Formát

Vyberte, jak se má zobrazovat obsah . Kód pro zvolenou možnost se zobrazuje v poli Formátovací kód.

Seznam kategorií měn

Vyberte měnu a poté v horní části seznamu Formát uvidíte možnosti formátování měny.

note

Formátovací kód pro měnu má podobu [$xxx-nnn], kde xxx je symbol měny a nnn kód země. Speciální bankovní symboly, např. EUR (pro euro), nevyžadují zadání kódu země. Formát měny nezávisí na jazyku, který zvolíte v poli Jazyk.


Jazyk

Jazykové nastavení zaručuje, že formáty data a měny, stejně jako oddělovače desetinných míst a tisíců, zůstanou zachovány i při otevření dokumentu v operačním systému, který používá jiné výchozí nastavení jazyka.

Možnosti

Určete nastavení zvoleného formátu.

Desetinná místa

Zadejte počet desetinných míst, která chcete zobrazit.

Místa jmenovatele

Pro formát zlomku zadejte počet míst jmenovatele, která chcete zobrazit.

Úvodní nuly

Zadejte maximální počet nul, které se zobrazí před desetinnou tečkou.

Záporná čísla červeně

Změní barvu záporných čísel na červenou.

Oddělovač tisíců

Vloží oddělovač mezi tisíce. Druh oddělovače závisí na jazykovém nastavení.

Inženýrská notace

Inženýrská notace u vědeckého formátu znamená, že exponent je násobkem 3.

Formátovací kód

Zobrazuje formátovací kód pro zvolený formát. Také zde je možné zadat vlastní formátovací kód. Pro uživatelský formát čísla jsou k dispozici následující možnosti.

Přidat

Přidá formátovací kód, který jste vytvořili, do kategorie "Definované uživatelem".

Upravit komentář

Přidá k vybranému formátu čísla komentář.

Odstranit

Smaže vybraný formát čísla. Změny se projeví po restartu LibreOffice.

Název

Zadejte komentář pro vybraný formát čísla a poté klepněte mimo toto pole.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!