Efekty pro písmo

Určete efekty pro písmo, které chcete použít.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Znak - Efekty pro písmo.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Efekty pro písmo.


Obrázek dialogového okna Stránka Efekty písma

Změny se použijí na aktuální výběr, celé slovo, které obsahuje kurzor, nebo nově napsaný text.

Barva písma

Nastaví barvu označeného textu. Pokud zvolíte Automatická, pro světlá pozadí se nastaví barva textu na černou a pro tmavá pozadí na bílou.

warning

Barva textu je na obrazovce ignorována, pokud je zaškrtnuto Vždy použít automatickou barvu písma pro obrazovku v - LibreOffice - Zpřístupnění.


Průhlednost

Nastaví průhlednost znaků textu. Hodnota 100 % znamená zcela průhledný text, zatímco 0 % znamená naprosto neprůhledný.

Dekorace textu

Nadtržení

Vyberte požadovaný styl nadtržení. Chcete-li nadtržení použít pouze nad slovy, zaškrtněte pole Jednotlivá slova.

Barva nadtržení

Vyberte barvu nadtržení.

Přeškrtnutí

Vyberte styl přeškrtnutí vybraného textu.

note

Pokud ukládáte dokument do formátu Microsoft Word, všechny styly přeškrtnutí se změní na jednoduché.


Podtržení

Vyberte požadovaný styl podtržení. Chcete-li podtržení použít pouze pod slovy, zaškrtněte pole Jednotlivá slova.

note

Pokud použijete podtržení na horní index, zvedne se podtržení na úroveň indexu. Pokud normální text obsahuje horní index, podtržení se nezvedne.


Ikony na liště Formátování:

Ikona Podtržené

Podtržené

Barva podtržení

Vyberte barvu pro podtržení.

Jednotlivá slova

Vybraný efekt použije pouze na slova a ne na mezery.

Velikost písma

Vyberte efekty písma, které chcete použít.

Reliéf

Vyberte efekt reliéfu, který se použije na označený text. Při efektu Reliéf znaky vypadají, jako by byly zvednuty nad stránkou. Při efektu Rytina vypadají, jako by byly zatlačeny do stránky.

Obrys

Zobrazí obrys označených znaků. Ne se všemi písmy tento efekt funguje.

Stín

Přidá stín vrhaný vpravo a pod vybrané znaky.

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyky a národní prostředí - Obecné.

Značka zvýraznění

Vyberte znak, který se má zobrazit pod nebo nad celou délkou označeného textu.

Umístění

Určete, kde se mají zobrazit značky zvýraznění.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!